Графици на втора поправителна сесия АВГУСТ 2020

Графици на втора поправителна сесия АВГУСТ 2020

Г Р А Ф И К

за провеждане на поправителните изпити с учениците от дневна форма на обучение – втора поправителна сесия 2019/2020 учебна година

и 

Г Р А Ф И К

за провеждане на поправителните изпити с учениците от самостоятелна форма на обучение – втора поправителна сесия 2019/2020 учебна година

може да намерите на адрес ->  https://hristobotevsevlievo.com/documents.php?id=206