Графици на поправителни изпити през август месец 2022 година

Графици на поправителни изпити през август месец 2022 година

 Може да достъпите на адрес ->  https://hristobotevsevlievo.com/documents.php?id=206