СЪОБЩЕНИЕ!

СЪОБЩЕНИЕ!

СЪОБЩЕНИЕ!

На основане чл. 63 от Закона за здравето и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19/Коронаврус на територията на страната и обявеното с решение от 13.03.2020 на Народното събрание на Република България извънредно положение, се преустановява учебната дейност в ОУ "Христо Ботев", гр.Севлиево до 29.03.2020г.