ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Възможностите да осъществяваме контакт, чрез електронния дневник  https://app.onebook.bg/login , В КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ , са на Ваше разположение .

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС : 


https://hristobotevsevlievo.com/documents.php?id=244