Новина за Родители!

Новина за Родители!

Драги родители , в секция Документи/ Готови ли сме за учебната година , достъпна на адрес: https://hristobotevsevlievo.com/documents.php?id=255 , може да откриете информация - кратко ръководство за родители .Ето и пряк път към линка : https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view