Съобщение за обучение от 12.04.2021

Съобщение за обучение от 12.04.2021

цялата заповед , относно присъственото обучение от 12.04.2021г може да достъпите в секция Документи- Информация, относно извънредно положение или на адрес https://hristobotevsevlievo.com/documents.php?id=240