Твоят час

Твоят час

Твоят час

ГРУПИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1. Аз уча български език - ръководител Татяна Маринова

2. Ключ към успеха - ръководител Соня Гъркова

3. Книгата мой приятел - ръководител Ганка Станчева

4. По стълбата на успеха - ръководител Стефка Цонева

5. Стъпка по стъпка - ръководител Нина Коева

6. Уча и успявам - ръководител Галя Рачева

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

1. Балкански ритми - ръководител Соня Гъркова

2. Група за забавни песни и танци "Пипи"- ръководител Нина Коева

3. Творчество - ръководител Велимира Илиева